قیمت انواع قفل ضد سرقت و دستگیره لوکس درب از جمله دستگیره درب سرویس بهداشتی، دستگیره دو تکه، دستگیره پلاک، دستگیره کابینت، دستگیره مشکی، قفل مولتی و سایر یراق‌آلات مرتبط با قفل و دستگیره با برند المان (ELEMAN) به شرح زیر می‌باشد:

لیست قیمت دستگیره پلاک (یک تکه)

 

تصویر عنوان محصول  قیمت (تومان) مدل محصول نوع محصول رنگ محصول

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل اکونومی سری 8100 مشکی مطلق 308000 مدل اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی مطلق

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری Milan مشکی 728000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری Milan ساتن 728000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی ساتن

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 2100 مشکی 728000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 2120 ساتن 728000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی ساتن

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل اکونومی سری 2020 آبکاری کروم / ساتن 318000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری کروم / ساتن

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل اکونومی سری 2060 آبکاری زیتونی 318000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری زیتونی

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 4100 P مشکی پتینه نقره ای 728000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی پتینه نقره ای

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 8460 آبکاری زیتونی 488000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری زیتونی

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 4100 مشکی 728000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 8420 آبکاری کروم / ساتن 488000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری کروم / ساتن

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 1100 مشکی 508000 سربی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی

دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل اکونومی پتینه سری 8200 PC مشکی پتینه نقره ای 308000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی پتینه نقره ای

دستگیره پلاک (یک تکه) ELEMAN مدل اکونومی پتینه سری 8200 PG مشکی پتینه طلایی 308000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی پتینه طلایی

دستگیره پلاک (یک تکه) ELEMAN مدل اکونومی سری 8220 آبکاری کروم / ساتن 308000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری کروم / ساتن

دستگیره پلاک (یک تکه) ELEMAN مدل اکونومی پتینه سری 8100 PW سفید پتینه نوار نقره ای 308000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی سفید پتینه نوار نقره ای

دستگیره پلاک (یک تکه) ELEMAN مدل اکونومی پتینه سری 8100 P مشکی پتینه نوار نقره ای 308000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی پتینه نوار نقره ای

دستگیره پلاک (یک تکه) ELEMAN مدل اکونومی سری 8120 آبکاری کروم / ساتن 308000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری کروم / ساتن

دستگیره پلاک (یک تکه) ELEMAN مدل اکونومی سری 4660 آبکاری زیتونی 308000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری زیتونی

‫دستگیره پلاک (یک تکه) ELEMAN مدل اکونومی سری 4620 آبکاری کروم / ساتن 298000 اکونومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی آبکاری کروم / ساتن
دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری ۸۳۰۰ پتینه 308000 آلومینیومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی مشکی پتینه طلایی
دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 5000 398000 آلومینیومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی کروم ساتن
دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 8300 308000 آلومینیومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی زیتونی
دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 7800 308000 آلومینیومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی زیتونی
دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 5100 398000 آلومینیومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی زیتونی
دستگیره پلاک (یک تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری ۸۹۰۰ با دسته جدید تماس بگیرید آلومینیومی کلیدی، سوئیچی، سرویسی زیتونی

لیست قیمت دستگیره رزت دو تکه

 

تصویر عنوان محصول  قیمت (تومان) مدل محصول نوع محصول رنگ محصول

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 3100R مشکی 798000 سربی سوئیچی مشکی

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 8700R زیتونی 388000 آلومینیومی سوئیچی زیتونی

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 5100R AL زیتونی / مشکی 398000 آلومینیومی سوئیچی زیتونی

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 8100R مشکی مطلق 388000 آلومینیومی سوئیچی مشکی مطلق

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 2020R آبکاری ساتن 368000 آلومینیومی سوئیچی آبکاری ساتن

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 2060R آبکاری زیتونی (بژ) 368000 آلومینیومی سوئیچی آبکاری زیتونی (بژ)

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 9502R7 CN مشکی پتینه طلایی 388000 آلومینیومی سوئیچی مشکی پتینه طلایی

‫دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 6462R5 آبکاری زیتونی 698000 سربی سوئیچی آبکاری زیتونی

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 6462R7 آبکاری زیتونی 698000 سربی سوئیچی آبکاری زیتونی

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 6422R آبکاری کروم / ساتن 698000 سربی سوئیچی آبکاری کروم / ساتن

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN آلومینیومی سری 9502R CN مشکی پتینه نقره ای 388000 آلومینیومی سوئیچی مشکی پتینه نقره ای

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 9502R GN مشکی پتینه نقره ای 388000 آلومینیومی سوئیچی مشکی پتینه نقره ای

‫دستگیره دو تکه (رزت) برند المان مدل تمام سربی سری 4100R آبکاری ساتن 698000 سربی سوئیچی آبکاری ساتن

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل سربی سری 4102R P مشکی پتینه نقره ای 698000 سربی سوئیچی مشکی پتینه نقره ای

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 7962R آبکاری زیتونی 388000 آلومینیومی سوئیچی آبکاری زیتونی

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل الومینیومی سری 7922R آبکاری کروم / ساتن 388000 آلومینیومی سوئیچی آبکاری کروم / ساتن

دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل اکونومی سری 5060R AL زیتونی 398000 اکونومی سوئیچی زیتونی
دستگیره رزت (دو تکه) مولتی برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری ۸۳۰۰ 388000  آلومینیومی سوئیچی مشکی
دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل Valentino 798000  والنتینو سوئیچی مشکی
دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل One 418000 وان سوئیچی مشکی
دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 5200 398000  آلومینیومی سوئیچی مشکی، ساتن، زیتونی
دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل آلومینیومی سری 5300 R 398000  آلومینیومی سوئیچی طلایی، کروم
دستگیره رزت (دو تکه) برند ELEMAN مدل Ziggurat 398000  زیگورات سوئیچی مشکی
دستگیره رزت (دو تکه) مولتی برند ELEMAN مدل اهورا 428000 اهورا سوئیچی مشکی

 

لیست قیمت دستگیره کابینت

 

تصویر عنوان محصول  قیمت (تومان) مدل محصول نوع محصول رنگ محصول

دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل زیگورات آلومینیومی 48800  آلومینیومی زیگورات طلایی، زیتونی

دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل پاشیری سری 150 آلومینیومی 51800 آلومینیومی پاشیری زیتونی

دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل رودین سری 230 زاماک 74800 زاماک رودین مشکی، ساتن، زیتونی

دستگیره درب کابینتی برند ELEMAN مدل تیفانی آلومینیومی 168000   آلومینیومی تیفانی کروم، مشکی

دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل سمار سری A 390 آلومینیومی 48800 آلومینیومی سمار کروم ساتن، مشکی پتینه

دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل مارال سری 330 آلومینیومی 48800 آلومینیومی مارال کروم ساتن، مشکی 

دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل آرین سری 350 آلومینیومی 48800 آلومینیومی آرین کروم ساتن، مشکی 

دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل آرمان سری A 380 سربی 74800 سربی آرمان کروم ساتن، مشکی
دستگیره کابینتی تک پیچ برند ELEMAN مدل S 350 49800 آلومینیومی تک پیچ مشکی، زرد، صورتی و ...
دستگیره کابینتی برند ELEMAN مدل Valentino 168000 آلومینیومی Valentino مشکی، ساتن، زیتونی و خاکستری​

 

لیست قیمت دستگیره ثابت حیاطی

لیست قیمت انواع قفل ضد سرقت

 

تصویر عنوان محصول  قیمت (تومان) مدل محصول نوع محصول رنگ محصول

قفل درب حیاطی برند ELOCK مدل تمام برنجی با کلید دو پله 698000 تمام برنجی سوئیچی مشکی

قفل مولتی سیستم ایلاک (ایرال) تیپ سه 3880000 تیپ سه سوئیچی مشکی

قفل مولتی سیستم ایلاک (ایرال) تیپ دو 2980000 تیپ دو سوئیچی مشکی

قفل مولتی سیستم ایلاک (ایرال) تیپ یک 2280000  تیپ یک سوئیچی مشکی

لیست قیمت دستگیره پلاک (یک تکه)

دستگیره پلاک که به یک تکه نیز معروف است، برای مکان هایی که امنیت و حریم خصوصی اهمیت دارد مثل درب اتاق خواب، دفتر کار و... قابل نصب است. دستگیره پلاک در انواع فلزات با کیفیت، بادوام و مقاومی همچون استیل، آلومینیوم و... تولید می شوند. دستگیره پلاک درب منزل به صورت یکپارچه و بدون اتصالات مختلف بر روی انواع درب چوبی و اتاقی، درب ورودی آهنی، لابی، درب پنجره و بالکن و... نصب می‌شود. 

عوامل تاثیر گذار بر قیمت

قیمت دستگیره پلاک یک تکه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به جنس، طراحی، برند، ابعاد، کیفیت و... اشاره کرد. هر کدام از این ویژگی ها هزینه های متفاوتی را در بر می گیرند و بر قیمت نهایی دستگیره درب یک تکه تاثیر دارد. هرچه طراحی پیچیده تر و جنس آن با کیفیت تر باشد هزینه دستگره پلاک بیشتر خواهد بود.
عوامل دیگری نیز می‌توانند در قیمت قفل پلاک تأثیرگذار باشند، از جمله اندازه، تعداد و نوع تولید (دستی یا صنعتی بودن)، کیفیت ساخت و حتی شرایط بازار! در شرایط بازاری خاص، مثلاً در صورت کاهش منابع مواد اولیه یا افزایش تقاضا، قیمت‌ها ممکن است به طور موقت بالا رود. از این رو، برای تعیین دقیق قیمت یک دستگیره پلاک، لازم است به همه این عوامل توجه کرد و تأثیر هر یک را به صورت جدی مورد بررسی قرار د اد.

قیمت دستگیره دو تکه (رزت)

دستگیره درب دو تکه یا رزت، به عنوان یک قفل پرطرفدار در بازار دستگیره‌های منزل معرفی می‌شود. این قفل درب منزل با طراحی خاص و زیبا، قابلیت افزودن جذابیت بیشتر به محیط خانه را داراست. مواد ساخت این دستگیره از جنس‌های مقاوم مانند فلزات استیل یا آلومینیوم است که مقاومت و استحکام بالایی دارند، همچنین باعث می‌شود که این دستگیره به مدت طولانی در شرایط مختلف آب و هوایی مانند باران یا آفتاب مقاومت کند.

دستگیره رزت دو تکه با نصب آسان و بدون نیاز به تخصص خاص، به سرعت و با ثبات بر روی درب‌های ورودی یا داخلی منزل قرار می‌گیرد. این دستگیره درب ورودی با توجه به مزایای امنیتی، قیمتی و استایلی که ارائه می‌دهد، می‌تواند انتخابی مناسب برای افرادی با سلیقه‌های مختلف باشد.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت

قیمت دستگیره درب دو تکه به چندین عامل مهم وابسته است.

  • نخستین عامل جنس دستگیره است که نقش بسزایی در تعیین قیمت دارد. دستگیره‌های ساخته شده از استیل ضد زنگ، برنج و آلومینیوم به دلیل دوام و کیفیت بالاتر، معمولاً قیمت بالاتری نسبت به دستگیره‌های ساخته شده از فلزات ارزان‌تر یا پلاستیک دارند. 
  • علاوه بر جنس، کیفیت ساخت و دقت در جزئیات طراحی نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت دستگیره درب آلومینیومی، چوبی، آهنی، سرویس بهداشتی دو تکه دارند؛ دستگیره‌هایی با طراحی‌های پیچیده‌تر و جزئیات بیشتر معمولاً گران‌تر هستند.
  • عامل دیگری که بر قیمت دستگیره رزت تأثیر می‌گذارد، برند و شهرت تولید کننده است. برندهای معروف و معتبر که به خاطر کیفیت بالا و ضمانت‌های طولانی‌تر شناخته شده‌اند، معمولاً محصولاتشان با قیمت بیشتری عرضه می‌کنند. این برندها به دلیل استفاده از مواد باکیفیت‌تر و فناوری‌های پیشرفته‌تر در تولید، دستگیره‌هایی با دوام و عملکرد بهتر ارائه می‌دهند که این امر توجیه‌کننده قیمت بالاتر آنهاست.
  •  ویژگی‌های اضافی و خاصی که یک دستگیره رزت دو تکه دارد نیز می‌تواند بر قیمت آن تأثیرگذار باشد. مثلاً دستگیره‌هایی که دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی و خراشیدگی هستند، یا قابلیت‌های امنیتی بیشتری دارند، معمولاً قیمت بالاتری دارند.
  • علاوه بر این، تقاضا و عرضه در بازار نیز می‌تواند قیمت دستگیره دو تکه را تحت تأثیر قرار دهد؛ دستگیره‌هایی که به دلیل طراحی منحصر به فرد یا قابلیت‌های خاص، تقاضای بیشتری دارند، ممکن است به دلیل کمبود عرضه و تقاضای بالا با قیمت بالاتری عرضه شوند.

 قیمت دستگیره کابینت

دستگیره‌ درب کابینت آشپزخانه یک جزء اساسی و ضروری در طراحی و استفاده از کابینت‌های آشپزخانه هستند. این دستگیره‌ها علاوه بر این که وظیفه باز و بسته کردن درب‌های کابینت را بر عهده دارند، نقش زیبایی‌بخش و دکوراتیو هم دارند. طراحی دستگیره‌های کابینت آشپزخانه متناسب با استایل و جزئیات دیگر دکور آشپزخانه اهمیت زیادی دارد، به طوری که می‌توانند به طرح کلی کابینت‌ها، انتخاب مواد و رنگ‌های دیگر آشپزخانه تطبیق داده شوند.

این دستگیره‌ها معمولاً از آلیاژهای متنوعی مانند استیل، آلومینیوم و برنج با رنگ های مشکی، طلایی، نقره ای و... ساخته می‌شوند. انتخاب مواد بستگی به استایل کلی آشپزخانه، میزان استفاده و نیاز به مقاومت در برابر شرایط مختلف دارد. این موضوع می تواند تاثیر زیادی بر قیمت آن ها داشته باشد.

با توجه به اینکه کابینت‌های آشپزخانه بارها و بارها در طول روز باز و بسته می‌شوند، دستگیره‌ کابینت آشپزخانه نیز باید مقاوم و قابل اعتماد باشند و در عین حال قابلیت نصب و استفاده آسانی داشته باشند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که دستگیره‌های کابینت آشپزخانه نه‌تنها از نظر کاربری بلکه از نظر زیبایی و تزئینی نیز انتخاب مناسبی برای هر نوع آشپزخانه باشند.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت دستگیره کابینتی

قیمت دستگیره کابینتی به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل:

  • جنس دستگیره کابینتی
  • نوع طراحی و رنگ آن
  • برند سازنده
  • کیفیت ساخت و مواد

دستگیره‌های ساخته شده از مواد مختلف، قیمت‌های متفاوتی دارند. معمولاً دستگیره‌های فلزی به دلیل دوام و زیبایی بیشتر، گران‌تر از دستگیره‌های پلاستیکی و چوبی هستند. علاوه بر این، طراحی و سبک دستگیره نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد؛ دستگیره‌های ساده و کلاسیک ارزان‌تر از مدل‌های تزیینی و مدرن هستند. برند، کیفیت ساخت، استحکام، دوام و... نیز از دیگر عوامل مهم در تعیین قیمت و هزینه دستگیره کابینتی هستند.

قیمت دستگیره ثابت حیاطی

دستگیره‌های ثابت درب حیاطی ابزاری اساسی در افزایش امنیت و راحتی استفاده از درب‌های حیاط هستند. این دستگیره‌ها با انواع مختلفی طراحی شده‌اند تا به نیازها و شرایط متفاوت مکان‌ها پاسخ دهند. دستگیره‌های ثابت حیاطی علاوه بر زیبایی، باید دارای ویژگی‌هایی نظیر مقاومت در برابر شرایط جوی، طول عمر طولانی و نصب آسان باشند. انتخاب نوع مناسب دستگیره بستگی به نوع درب حیاط، استفاده مورد نظر و استایل ظاهری مکان دارد تا به بهترین شکل در کارایی و زیبایی فضای حیاط کمک کند.

قیمت دستگیره درب ثابت حیاطی تحت تأثیر چندین عامل قرار می‌گیرد. جنس دستگیره ثابت حیاطی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیگذار بر هزینه دستگیره ثابت حیاطی است. این دستگیره در جنس های مختلفی مانند فلز، استیل ضد زنگ، آلومینیوم یا برنج تولید می شوند. همچنین طراحی و سبک دستگیره، شامل مدل‌های ساده یا تزیینی، برند و کیفیت ساخت، که می‌تواند نشان‌دهنده دوام و کارایی محصول باشد، نقش مهمی در تعیین قیمت دستگیره درب حیاطی دارد. وجود ویژگی‌های اضافی مانند مقاوم‌بودن در برابر زنگ‌زدگی و شرایط آب و هوایی مختلف می‌تواند بر قیمت نهایی دستگیره تأثیر بگذارد.

 قیمت انواع قفل ضد سرقت

قفل مولتی ضد سرقت یک نوع قفل پیشرفته و مدرن است که با ترکیب چندین قفل و مکانیزم قفل در یک قاب، امنیت درب را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. قفل های ضد سرقت به دلیل مزایای فراوانی که دارد، به یکی از گزینه‌های محبوب برای درب‌ها تبدیل شده است. قفل ضد سرقت مولتی با داشتن چندین زبانه و مکانیزم قفل مجزا، در برابر نفوذ و تخریب بسیار مقاوم است و استحکام بالایی دارد. شکستن این نوع قفل برای سارقان بسیار دشوار بوده و زمان زیادی را از آنها می‌گیرد که احتمال موفقیت آنها را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. قفل ضد سرقت المان با ایمنی بالا، طراحی جذاب و تنوع رنگی، برای انواع درب‌های مختلف نصب می‌شوند از جمله درب‌های چوبی، آهنی، درب‌های ضد سرقت، حیاطی، باغی، ویلایی، آپارتمانی، آلومینیومی، ریلی، کشویی، کرکره‌ای و آکاردئونی.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت

قیمت قفل‌های درب ضد سرقت تحت تأثیر عوامل متعددی شامل نوع قفل، برند، کیفیت،جنس و... قرار دارد. قیمت قفل ضد سرقت با توجه به ویژگی های آن، در بازار بسیار متنوع است. همچنین، قیمت قفل‌های ضدسرقتی که دارای ویژگی‌های امنیتی اضافی مانند زبانه‌های فولادی، میله‌های ضد اهرم، پین‌های ضد مته و ... هستند، معمولاً بیشتر است، زیرا این ویژگی‌ها به افزایش سطح امنیت قفل کمک می‌کنند.

گروه صنعتی المان 

گروه المان به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان در زمینه قفل ضدسرقت و دستگیره‌های درب منزل، با تمرکز بر کیفیت و تکنولوژی پیشرفته خود، محصولاتی با استانداردهای بین‌المللی و امنیت بالا را به بازار عرضه می‌نماید. قفل‌های این گروه از جنس مواد مرغوب ساخته شده و به وسیله مکانیزم‌های پیچیده‌، امنیتی بی‌نظیر را فراهم می‌آورند. علاوه بر این، دستگیره‌های گروه المان با طراحی زیبا و استفاده از مواد مقاوم و بادوام، سهولت استفاده را برای شما راحت تر کرده است.

قیمت دستگیره در اتاق خواب المان از 300 تومان شروع می شود و بستگی به جنس و طراحی آن بیشتر می شود.
بهترین مدل برای درب آپارتمان ها، مدل دو تکه است که از قیمت های مناسبی هم برخوردارند. شروع قیمت آنها از 300 هزارتومان یا توجه به مدل، مواد، کیفیت و... بیشتر خواهد بود.
دستگیره یک تکه و دو تکه می توانند بهترین انتخاب برای مکان های ذکر شده باشند.شروع قیمت آن ها از 300 هزاتومان با توجه به مواد . کیفیتشان می تواند بیشتر نیز باشد
قیمت دستگیره ضد سرقت درب آهنی در سایت المان از 600 تومان شروع می شود و با توجه به ویژگی ها و جنس قیمت بیشتری دارند.
رنگ دستگیره درب کابینت بر قیمت آن ها تاثیرگذار است و رنگ هایی مثل زیتونی و طلایی که باعث لوکس شدن کابینت ها می شود نسبت به سایر رنگ ها گران تر هستند.
در سایت المان قیمت قفل ضد سرقت و ضد اسید از 600 تومان شروع می شود و با توجه به جنس و نوع آن قیمت بالاتری خواهند داشت.