دستگیره های درب درخشندگی فوق العاده ای دارند و حس خوبی را به شما القا می کنند. با این حال، اگر کسی بپرسد که چقدر این دستگیره ها بادوام می باشند یا از چه چیزی ساخته شده شده اند، می توانید پاسخ این سوال را بدهید؟ پس نکته مهمی که قبل از خرید دستگیره باید از آن خبر داشته باشید نوع مواد و آلیاژ سازنده آن می باشد. در حالی که ظاهر و هزینه قطعا ضروری هستند، آلیاژ و مواد مورد استفاده برای ساخت دستگیره هم از اهمیت یکسانی برخوردار می باشند بنابراین کسانی که عاقلانه انتخاب می کنند، به جای تعویض هر چند سال یکبار، از یک عمر استفاده لذت خواهند برد.